Emilia Romana - Verde

Názov VERDE (z talianskeho slova „zelený“) upozorňuje na bohatú krajinnú úpravu komplexu a prítomnosť parku pred ním, ako aj na inovatívne riešenia zelenej fasády a ekologicky čistej výstavby. Koncept projektu poskytuje obyvateľom možnosť ponoriť sa do štýlového pohodlia a pokoja, a to tak na letnú dovolenkovú rekreáciu, ako aj na celoročné bývanie. Pozemok, na ktorom bude EMILIA ROMANA VERDE postavená, susedí s budovami PARK a BOUTIQUE.