Cookies Súbory

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Každý používateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Typy súborov cookies

1. Základné súbory cookies

Tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Sú to napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez nich by sme nemohli poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich webstránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

2.Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webstránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webstránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

3.Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookies môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej  z  webových  stránok,  ktoré  sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

4.Súbory cookies tretích strán

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán, kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

 

Používanie súborov cookies

Všetky používané súbory cookies sú technické, funkčné alebo analytické cookies, ktoré slúžia k zlepšeniu funkčnosti webstránky prevádzkovateľa. Súbor cookies sú dočasné súbory, tzn. že po  ukončení vášho webového prehliadania sa cookies z koncového zariadenia automaticky vymažú.

Pri návšteve tejto webovej stránky sú generované protokolárne súbory s nasledujúcim obsahom:

  • IP adresa
  • adresa stránky
  • informácie o používanom prehliadači a používanom operačnom systéme
  • internetová stránka, z ktorej našu stránku otvárate
  • dátum, čas prístupu a miesto

Vyššie uvedené informácie o správaní na webe sú z dôvodu maximálnej ochrany anonymizované, a preto ich nie je možné priradiť konkrétnemu užívateľovi.

Súbory cookies nepoškodzujú koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér a  neuskutočňujú permanentné ukladanie údajov na koncovom zariadení dotknutej osoby.

Každá dotknutá osoba môže svoj internetový prehliadač môžete nastaviť tak, že v nastaveniach svojho internetového prehliadača môže použitie súborov cookies odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ ale dotknutá osoba nepovolí použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Kontrola a odstránenie súborov cookies

Ak chcete odstrániť súbory cookies, postupujte podľa pokynov napríklad na adrese http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser%27s-Cookies. Ak chcete vypnúť prehliadač z prijímania súborov cookies, postupujte podľa pokynov napríklad na adrese http://www.wikihow.com/Disable-Cookies. Upozorňujeme, že ak nastavíte prehliadač na vypnutie súborov cookies, nebudete mať prístup k niektorým častiam našej služby a iné časti našej služby nemusia fungovať správne. Ďalšie informácie o nastaveniach cookies nájdete na informačných stránkach tretích strán, ako napríklad www.allaboutcookies.org.

Práva dotknutej osoby

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR).

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@apartmanyprimori.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.